Norsk English Dutch
Meny
Balslev Gruppen

Symfoni reiser

Et helsefremmende program for eldre

Vi ønsker å være med å gi de eldre i kommunen et bedre liv uten annen kostnad for kommunen enn engasjement og velvilje.

Symfoni reiser er et gjennomprøvd og effektivt tilbud til kommuner/bydeler om helseforebyggende aktivitet for eldre. Symfoni reiser gir mulighet for et spennende samspill mellom eldre, kommune og frivillige organisasjoner. Det er et supple- ment til det arbeidet som allerede gjøres og fører ikke til kostnader for kommunen, men gir mulighet for økt livsglede hos deltagerne.
 

Symfoni reiser:

  • øker og styrker deltakernes sosiale nett-verk
  • fører til engasjement og tilhørighet i lokale aktiviteter
  • er helsefremmende

Symfoni er gruppebasert og inkluderer en reise som en viktig del av metoden. Vi mener det er viktig at Symfoni forankres lokalt. Rådmannen i Drammen kommune sier i sin evaluering: «Vi tror det er riktig at kom- munen er med i plan og forberedelsesfasen».

Det kan eventuelt gjøres av forebyggende helseteam eller kommunens aktivitetssentre. Ansvaret for gjennomføring av programmet og reisen ivaretas av Temareiser Fredrikstad prosjek- tansvarlige. I tillegg inkluderes lokale ledere med på turen som arbeider i relasjon til mål- gruppen – ansatte og/eller fra frivillige orga- nisasjoner.

Symfoni er gjennomført i Drammen, Hole, Holmestrand, Lier, Modum, Nedre Eiker, San- de og Svelvik kommuner.
 

Symfoni inkluderer:

  • Samling før avreise – Start av nettverk- sprosesser og sikre at alle har fått god nok informasjon
  • Sydenreise på ca 10 dager, hvor det i til- legg til ferieopplevelser ‘jobbes med’ sosi- alt nettverk, engasjement og helse.
  • Samling etter reisen – Oppsummering, eva- luering og innspill på lokalt engasjement og aktivitet

 

Tilrettelagt

Synshemming, hørselsproblemer, bruk av krykker og rullatorer behøver ikke å være en hindring for å oppleve en god reise og sosialt samvær. Men våre funksjonskrav til deltakerne er at de må være i stand til å klare sitt personlige stell, forsyne seg fra buffet og gå ut/inn av en turistbuss; - eller ha med en ledsager som tar det ansvaret.


Helse og sikkerhet

Vi har høyt kvalifiserte reiseledere og minst en av våre ledere på reisen er sykepleier. Samtlige av våre ledere har årlige ”Hjerte-, Lungerednings- og første- hjelps-kurs.

 

Beredskapsplan

Vi har utarbeidet rutiner for våre reiseledere som gjør dem i stand til å handle effektivt og rasjonelt om uforutsette hendelser inntreffer på reisen.

Les merLukk
Symfoni reise til Albir
Med Holmestrand kommune
For 16. gang arrangerer Holmestrand kommune en Sydentur i samarbeid med Symfoni reiser med Temareiser Fredrikstad. Vi reiser til Albir i Spania og i år vil vi fokusere på viktigheten og mulighetene med "Levende lokalsamfunn". Disse tur…
02.-13.11.2024
12 dager

4* hotell med Spa
Uten tillegg for enkeltrom
Reiseleder med på hele turen
Direktefly fra Oslo/Gardermoen

FRA 16 590,-
8. mars 2023
Oslo Lufthavn, Gardermoen
Faraoenes Egypt
Mer enn 7
NOK 25 950
8. mars 2023
Oslo Lufthavn, Gardermoen
Faraoenes Egypt
Mer enn 7
NOK 25 950
8. mars 2023
Oslo Lufthavn, Gardermoen
Faraoenes Egypt
Mer enn 7
NOK 25 950