Norsk English Dutch
Meny
Balslev Gruppen

Sverre Mørkhagen

Ibsen-biograf og cand.philol.

Ibsen-biograf og cand.philol. (Universitetet i Oslo). Har arbeidet som journalist, kommunikasjonsrådgiver og forlegger.  I dag er han forfatter på heltid, og utga i 2019 IBSEN … "den mærkelige Mand". 'Et mesterverk' ifølge Dagbladet.

Sverre Mørkhagen